| 04 آبان 1399

En |

    

    

   Loading
   • نظرسنجی

   • سوال1: به نظر شما وضعیت جاده های اصلی استان چگونه است؟

   • سوال2: وضعیت راههای روستایی استان را چگونه ارزیابی می کنید؟

   • سوال3: از وضعیت مسکن مهر استان تا چه اندازه راضی هستید؟

   • سوال4: از عملکرد این اداره کل در زمینه ارائه خدمات شهرسازی و معماری به شهروندان تا چه اندازه رضایت دارید؟

    

   مناسبتهای روز