02 بهمن 1398

En |

  در حکمی از سوی وزیر راه و شهرسازی

  مدیرکل جدید راه و شهرسازی استان خراسان شمالی منصوب شد .

  طی حکمی از سوی وزیر راه و شهرسازی مدیرکل جدید راه و شهرسازی استان خراسان شمالی منصوب شد.

  به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی خراسان شمالی ، محمد اسلامی با صدورحکمی مدیرکل جدید راه و شهرسازی استان خراسان شمالی را منصوب کرد.

  در این حکم وزیر راه و شهرسازی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات مصطفی زاده، مدیرکل سابق اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی، سیدعبدالمجید نژادصفوی را با توجه به تعهد، تخصص و تجربه به عنوان مدیرکل راه و شهرسازی و رئیس شورای هماهنگی این استان منصوب کرد .

    

    

   Loading
   • نظرسنجی

   • سوال1: به نظر شما وضعیت جاده های اصلی استان چگونه است؟

   • سوال2: وضعیت راههای روستایی استان را چگونه ارزیابی می کنید؟

   • سوال3: از وضعیت مسکن مهر استان تا چه اندازه راضی هستید؟

   • سوال4: از عملکرد این اداره کل در زمینه ارائه خدمات شهرسازی و معماری به شهروندان تا چه اندازه رضایت دارید؟

    

   مناسبتهای روز