01 خرداد 1398

En | 

جزئیات برگزاری دومین کمیسیون ماده 5 سال 98 بجنورد در خراسان شمالی
معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی خراسان شمالی:
معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی خراسان شمالی از جزئیات برگزاری کمیسیون ماده 5 بجنورد در خراسان شمالی خبر داد.
دوشنبه 30 اردیبهشت 1398
ششمین جلسه کمیته فنی سال 98شهر بجنورد در خراسان شمالی برگزار شد
معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت: ششمین جلسه کمیته فنی سال 98 شهر بجنورد در این استان برگزار شد.
یکشنبه 29 اردیبهشت 1398
نصب شش دستگاه شتابنگار نسل جدید در شش شهر استان خراسان شمالی
معاون مهندسی و ساخت راه و شهرسازی خراسان شمالی :
معاون مهندسی و ساخت راه و شهرسازی خراسان شمالی از نصب شش دستگاه شتابنگار نسل جدید (گورالپ) در شش شهر استان خبر داد .
شنبه 28 اردیبهشت 1398
نتایج آزمون های ورود به حرفه مهندسان ،کاردان های فنی ساختمان و معماران تجربی بهمن ماه 97اعلام شد
رئیس اداره توسعه مهندسی ونظارت بر مقررات ملی و کیفیت ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی از اعلام نتایج آزمون های ورود به حرفه مهندسان ،کاردان های فنی ...
پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398
دومین جلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی برگزارشد
معاونت شهرسازی و معماری راه و شهرسازی خراسان شمالی از برگزاری دومین جلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی خبر داد .
دوشنبه 23 اردیبهشت 1398