02 بهمن 1398

En |

یازدهمین جلسه کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی،عشایری و شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان خراسان شمالی برگزار شد
معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت:یازدهمین کارگروه زیربنایی،توسعه روستایی،عشایری و شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان برگزار شد.
دوشنبه 30 دی 1398
جزئیات جلسه مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی با آستان قدس رضوی در راستای طرح اقدام ملی مسکن
معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت: جلسه فی مابین اداره کل راه و شهرسازی استان با نماینده آستان قدس رضوی در راستای طرح اقدام ملی مسکن برگز...
یکشنبه 29 دی 1398