15 فروردین 1399

En |

بیانیه توافق سطح خدمت در تارنما
 
قابل توجه بازدید کنندگان محترم

* تارنمای اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی به امکانات ذیل مجهز می باشد و شما میتوانید به صورت تمام وقت از این امکانات استفاده نمایید:

لینک دستگاه‌های مرتبط

وجودRSSیا تکنولوژی‌های مشابه برای تبادل اطلاعات

اطلاعات مورد نیاز مخاطبان در مورد دستگاه، در بخش درباره ما

اطلاعات تماس مورد نیاز مخاطبان در بخش تماس با ما

بخش پرسش‌های متداول در ‌تارنما

آرشیو اخبار

امکان چاپ و همچنین امکان تهیه نسخه الکترونیکی در قالب فرمت های رایج (pdf و غیره) از فرم‌های مورد عمل و مستندات موجود در تارنما

بخش نظرسنجی در ‌تارنما

قوانین و مقررات مرتبط با دستگاه

آگهی های مناقصات و مزایده ها

دسته‌بندی خدمات دستگاه بطور مناسب

امکان ارائه انتقاد، پیشنهاد، و شکایت در ‌تارنما

امکان ثبت نام در ‌تارنما


*  اطلاعات خصوصی تکمیل کنندگان فرم های الکترونیکی، دراختیار عموم قرار نمی گیرد.

* تارنمای اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی بصورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی بوده و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی، به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد گردید.