| 02 مهر 1399

En |

 

 

عنوان خدمت:

واگذاری زمین به دارندگان موافقت نامه های اصولی

شناسه خدمت:

 15021549102

لینک خدمت:

Geo.nlho.ir

مسئول خدمت:

اداره امور واگذاری ادارات کل راه و شهر سازی (درگاه استان‌ها)

دفتر امور واگذاری سازمان زمین و مسکن 021-88795967 , 021-88776738

دریافت کننده خدمت:

 (عموم مردم G2C)

زمان ارائه خدمت:

در تمامی ایام سال در ساعات اداری

مکان ارائه خدمت:

ادارات کل راه و شهرسازی 

مدارک مورد نیاز:

 مدارک و اسناد برگزاری فراخوان 

هزینه خدمت:

رایگان

قوانین و مقررات بالادستی:

 قوانین واگذاری- قوانین برگزاری فراخوان

شناسنامه خدمت:

 به منظور دریافت  فرم شناسنامه این خدمت کلیک نمایید.

 

مدیر املاک و حقوقی در راستای اجرای تکلیف قانونی واگذاری زمین از طریق فراخوان، اراضی بلامعارض را با کاربری مرتبط در سیستم جامع اراضی و مستغلات تعیین کرده تا توسط کارشناس رسمی دادگستری قیمت کارشناسی آ ن تعیین شود. سپس گزارش واگذاری شامل قیمت و مشخصات کامل اراضی تهیه شده تا پس از بررسی و تطبیق با قوانین واگذاری توسط کارگروه تخصصی، به تأیید هیأت نمایندگی استان برسد. در صورتیکه متراژ زمین خارج از سقف تفویض اختیار هیأت نمایندگی باشد، گزارش باید به تصویب هیأت مدیره سازمان نیز برسد که این امر نیازمند بررسی مدارک مربوطه و تهیه گزارش جدیدی در دفتر امور واگذاری سازمان می‌باشد.

در ادامه اسناد فراخوان توسط امور واگذاری استان تهیه شده تا پس از بررسی و تأیید امور مالی، فراخوان میان دارندگان موافقت‌نامه اصولی در سطح استان برگزار گردد. دبیرخانه وظیفه دریافت پاکات را بر عهده دارد تا جلسه بازگشایی پاکات توسط کمیسیون مزایده انجام شود. چنانچه فراخوان برنده داشته باشد، مبلغ و شرایط پرداخت به برندگان مزایده اعلام می‌شود. در صورتیکه فراخوان برنده نداشته باشد، هیأت نمایندگی در خصوص برگزاری مجدد مزایده تصمیم‌گیری خواهد نمود. در صورتیکه در موعد مقرر وجه ابلاغی پرداخت نگردد، ضمانتنامه متقاضی ضبط می‌گردد. چنانچه مزایده برنده دوم داشته باشد شرایط و وجه قابل پرداخت به وی اعلام می‌گردد.

پس از اخذ وجه از متقاضی، تضامین معتبر بر اساس شرایط فراخوان و پرداخت اقساط از وی اخذ شده و تأییدیه پرداخت به امور واگذاری اعلام می‌شود. امور واگذاری نسبت به تهیه پیش‌نویس قرار داد اقدام نموده تا این قرارداد به امضای متقاضی، مدیر املاک و حقوقی و مدیر کل سازمان برسد. قرارداد امضا شده توسط دبیرخانه به متقاضی ابلاغ شده و زمین طی صورتجلسه تحویل زمین به متقاضی تحویل داده شده و ثبت لازم در سیستم جامع مالی اداری انجام می‌گیرد. امور مالی وظیفه دارد نسبت به وصول اقساط در سررسید اقدام نموده و در صورت عدم وصول، مراتب را به واحد حقوقی اطلاع دهد.

پس از واگذاری زمین، بر اساس شرایط قرارداد، بازدید از زمین توسط اداره حفاظت و شناسایی انجام شده و نتیجه کنترل میدانی در سیستم جامع اراضی و مستغلات ثبت می‌گردد. در صورتیکه متقاضی به تعهدات خود طبق قرارداد پایبند نبوده باشد، مراتب به امور مالی و واحد حقوقی اطلاع داده می‌شود. همچنین پس از وصول کامل اقساط و ارائه گواهی بهره‌برداری و پایان‌کار از صوی متقاضی، مراحل بازدید میدانی انجام می‌شود. چنانچه متقاضی به تعهدات خود پایبند بوده باشد، نامه مفاساحساب در سیستم مالی اداری صادر شده و نامه انتقال قطعی سند پس از تهیه توسط امور واگذاری در سیستم جامع اراضی و مستغلات، با تأیید و امضای مدیر کل به دفترخانه اسناد رسمی ارسال می‌گردد.

پس از انتقال سند و دریافت اطلاعات انتقال آن از دفتر اسناد رسمی، ثبت لازم در سیستم مالی اداری انجام شده و اطلاعات انتقال اسناد در سیستم جامع اراضی و مستغلات نیز توسط واگذاری ثبت می‌گردد.