| 02 مهر 1399

En |

 

 

عنوان خدمت:

واگذاری زمین  به دستگاه های دولتی

شناسه خدمت:

 15021549101

لینک خدمت:

Geo.nlho.ir

مسئول خدمت:

اداره امور واگذاری ادارات کل راه و شهر سازی (درگاه استان‌ها)

دفتر امور واگذاری سازمان زمین و مسکن 021-88795967 , 021-88776738

دریافت کننده خدمت:

 (دستگاه های دولتی G2G)

زمان ارائه خدمت:

در تمامی ایام سال در ساعات اداری

مکان ارائه خدمت:

ادارات کل راه و شهرسازی 

مدارک مورد نیاز:

 نامه‌ی درخواست دستگاه متقاضی 

هزینه خدمت:

رایگان

قوانین و مقررات بالادستی:

 قوانین واگذاری

شناسنامه خدمت:

 به منظور دریافت  فرم شناسنامه این خدمت کلیک نمایید.

 
دستگاه دولتی متقاضی درخواست خود را همراه با طرح و بودجه مصوب به مدیر کل اداره کل راه و شهرسازی استان ابلاغ ارسال می‌نماید و این درخواست به مدیر کل املاک و حقوقی ارجاع می‌گردد.، مدیر املاک و حقوقی، اراضی بلامعارض را با کاربری مرتبط در سیستم جامع اراضی و مستغلات تعیین کرده قیمت تمام شده آن در اداره واگذاری مشخص گردد. سپس گزارش واگذاری شامل قیمت و مشخصات کامل اراضی تهیه شده تا پس از بررسی و تطبیق با قوانین واگذاری توسط کارگروه تخصصی، به تأیید هیأت نمایندگی استان برسد. در صورتیکه متراژ زمین خارج از سقف تفویض اختیار هیأت نمایندگی باشد، گزارش باید به تصویب هیأت مدیره سازمان نیز برسد. این امر نیازمند بررسی مدارک و تهیه گزارشی توسط امور واگذاری سازمان جهت تصویب در هیأت مدیره می‌باشد.

در ادامه مبلغ تأیین شده جهت واریز به دستگاه دولتی متقاضی اعلام می‌گردد. در صورتیکه در موعد مقرر وجه ابلاغی پرداخت نگردد، درخواست منتفی تلقی شده و زمین به موجودی سازمان بازمی‌گردد.

پس از اخذ وجه از دستگاه دولتی، امور واگذاری نسبت به تهیه پیش‌نویس قرار داد اقدام نموده تا این قرارداد به امضای سازمان دولتی متقاضی، مدیر املاک و حقوقی و مدیر کل سازمان برسد. قرارداد امضا شده توسط دبیرخانه به دستگاه دولتی متقاضی ابلاغ شده و زمین طی صورتجلسه تحویل زمین به متقاضی تحویل داده شده و ثبت لازم در سیستم جامع مالی اداری انجام می‌گیرد.

در ادامه بر اساس مفاد قرارداد، بازدید میدانی از زمین پس از موعد مشخص انجام شده و نتیجه در سیستم جامع اراضی و مستغلات ثبت می‌گردد. در صورتیکه دستگاه دولتی از شرایط قرارداد عدول کرده باشد، مراتب جهت پیگیری به واحدهای مالی و حقوقی اطلاع داده می‌شود در غیر این صورت، نامه مفاساحساب در سیستم مالی اداری صادر شده و نامه انتقال قطعی سند پس از تهیه توسط امور واگذاری در سیستم جامع اراضی و مستغلات، به امضای مدیر کل رسیده و به دفترخانه اسناد رسمی ارسال می‌گردد.

پس از انتقال سند و دریافت اطلاعات انتقال آن از دفتر اسناد رسمی، اطلاعات انتقال اسناد در سیستم جامع اراضی و مستغلات نیز توسط واگذاری ثبت شده و اطلاعات لازم جهت ثبت به سیستم جامع مالی اداری ارسال می‌گردد