| 02 مهر 1399

En |

 

 

عنوان خدمت:

واگذاری زمین به عموم مردم

شناسه خدمت:

 15021549103

لینک خدمت:

Geo.nlho.ir

مسئول خدمت:

اداره امور واگذاری ادارات کل راه و شهر سازی (درگاه استان‌ها)

دفتر امور واگذاری سازمان زمین و مسکن 021-88795967 , 021-88776738

دریافت کننده خدمت:

 (عموم مردم G2C)

زمان ارائه خدمت:

در تمامی ایام سال در ساعات اداری

مکان ارائه خدمت:

ادارات کل راه و شهرسازی 

مدارک مورد نیاز:

 مدارک و اسناد مزایده

هزینه خدمت:

رایگان

قوانین و مقررات بالادستی:

 قوانین واگذاری

شناسنامه خدمت:

 به منظور دریافت  فرم شناسنامه این خدمت کلیک نمایید.

 

مدیر املاک و حقوقی در راستای میزان تحقق درآمد ابلاغی، اراضی بلامعارض را با کاربری مرتبط در سیستم جامع اراضی و مستغلات تعیین کرده تا توسط کارشناس رسمی دادگستری قیمت کارشناسی آ ن تعیین شود. سپس گزارش واگذاری شامل قیمت و مشخصات کامل اراضی تهیه شده تا پس از بررسی و تطبیق با قوانین واگذاری توسط کارگروه تخصصی، به تأیید هیأت نمایندگی استان برسد. در صورتیکه متراژ زمین خارج از سقف تفویض اختیار هیأت نمایندگی باشد، گزارش باید به تصویب هیأت مدیره سازمان نیز برسد.

در ادامه اسناد مزایده توسط امور واگذاری استان تهیه شده تا پس از بررسی و تأیید امور مالی، مزایده از طریق جراید کثیرالانتشار برگزار گردد. دبیرخانه وظیفه دریافت پاکات را بر عهده دارد تا جلسه بازگشایی پاکات توسط کمیسیون ماده 12 انجام شود. چنانچه مزایده برنده داشته باشد، مبلغ و شرایط پرداخت به برندگان مزایده اعلام می‌شود. در صورتیکه مزایده برنده نداشته باشد، هیأت نمایندگی در خصوص برگزاری مجدد مزایده تصمیم‌گیری خواهد نمود. در صورتیکه در موعد مقرر وجه ابلاغی پرداخت نگردد، ضمانتنامه متقاضی ضبط می‌گردد. چنانچه مزایده برنده دوم داشته باشد شرایط و وجه قابل پرداخت به وی اعلام می‌گردد.

پس از اخذ وجه از متقاضی، در صورت پرداخت اقساطی، چک‌های لازم از وی اخذ شده و تأییدیه پرداخت به امور واگذاری اعلام می‌شود. امور واگذاری نسبت به تهیه پیش‌نویس قرار داد اقدام نموده تا این قرارداد به امضای متقاضی، مدیر املاک و حقوقی و مدیر کل سازمان برسد. قرارداد امضا شده توسط دبیرخانه به متقاضی ابلاغ شده و زمین طی صورتجلسه تحویل زمین به متقاضی تحویل داده شده و ثبت لازم در سیستم جامع مالی اداری انجام می‌گیرد.

در ادامه چنانچه خرید نقدی باشد، نامه مفاساحساب در سیستم مالی اداری صادر شده و نامه انتقال قطعی سند پس از تهیه توسط امور واگذاری در سیستم جامع اراضی و مستغلات، با تأیید مدیر املاک و حقوقی رسیده و به دفترخانه اسناد رسمی ارسال می‌گردد. در صورتیکه خرید اقساطی باشد، وصول اقساط بر اساس سررسید توسط امور مالی انجام شده و چنانچه اقساط وصول نشوند مراتب جهت عملیات حقوقی به واحد مربوطه اعلام می‌گردد. چنانچه اقساط به طور کامل دریافت شود، متقاضی درخواست انتقال قطعی را ارسال نموده و روال کار مشابه فرآیند نقدی پیگیری می‌شود.

پس از انتقال سند و دریافت اطلاعات انتقال آن از دفتر اسناد رسمی، ثبت لازم در سیستم مالی اداری انجام شده و اطلاعات انتقال اسناد در سیستم جامع اراضی و مستغلات نیز توسط واگذاری ثبت می‌گردد.

مدیر املاک و حقوقی در راستای میزان تحقق درآمد ابلاغی، اراضی بلامعارض را با کاربری مرتبط در سیستم جامع اراضی و مستغلات تعیین کرده تا توسط کارشناس رسمی دادگستری قیمت کارشناسی آ ن تعیین شود. سپس گزارش واگذاری شامل قیمت و مشخصات کامل اراضی تهیه شده تا پس از بررسی و تطبیق با قوانین واگذاری توسط کارگروه تخصصی، به تأیید هیأت نمایندگی استان برسد. در صورتیکه متراژ زمین خارج از سقف تفویض اختیار هیأت نمایندگی باشد، گزارش باید به تصویب هیأت مدیره سازمان نیز برسد.

در ادامه اسناد مزایده توسط امور واگذاری استان تهیه شده تا پس از بررسی و تأیید امور مالی، مزایده از طریق جراید کثیرالانتشار برگزار گردد. دبیرخانه وظیفه دریافت پاکات را بر عهده دارد تا جلسه بازگشایی پاکات توسط کمیسیون ماده 12 انجام شود. چنانچه مزایده برنده داشته باشد، مبلغ و شرایط پرداخت به برندگان مزایده اعلام می‌شود. در صورتیکه مزایده برنده نداشته باشد، هیأت نمایندگی در خصوص برگزاری مجدد مزایده تصمیم‌گیری خواهد نمود. در صورتیکه در موعد مقرر وجه ابلاغی پرداخت نگردد، ضمانتنامه متقاضی ضبط می‌گردد. چنانچه مزایده برنده دوم داشته باشد شرایط و وجه قابل پرداخت به وی اعلام می‌گردد.

پس از اخذ وجه از متقاضی، در صورت پرداخت اقساطی، چک‌های لازم از وی اخذ شده و تأییدیه پرداخت به امور واگذاری اعلام می‌شود. امور واگذاری نسبت به تهیه پیش‌نویس قرار داد اقدام نموده تا این قرارداد به امضای متقاضی، مدیر املاک و حقوقی و مدیر کل سازمان برسد. قرارداد امضا شده توسط دبیرخانه به متقاضی ابلاغ شده و زمین طی صورتجلسه تحویل زمین به متقاضی تحویل داده شده و ثبت لازم در سیستم جامع مالی اداری انجام می‌گیرد.

در ادامه چنانچه خرید نقدی باشد، نامه مفاساحساب در سیستم مالی اداری صادر شده و نامه انتقال قطعی سند پس از تهیه توسط امور واگذاری در سیستم جامع اراضی و مستغلات، با تأیید مدیر املاک و حقوقی رسیده و به دفترخانه اسناد رسمی ارسال می‌گردد. در صورتیکه خرید اقساطی باشد، وصول اقساط بر اساس سررسید توسط امور مالی انجام شده و چنانچه اقساط وصول نشوند مراتب جهت عملیات حقوقی به واحد مربوطه اعلام می‌گردد. چنانچه اقساط به طور کامل دریافت شود، متقاضی درخواست انتقال قطعی را ارسال نموده و روال کار مشابه فرآیند نقدی پیگیری می‌شود.

پس از انتقال سند و دریافت اطلاعات انتقال آن از دفتر اسناد رسمی، ثبت لازم در سیستم مالی اداری انجام شده و اطلاعات انتقال اسناد در سیستم جامع اراضی و مستغلات نیز توسط واگذاری ثبت می‌گردد.