30 شهریور 1400

En |

شرح وظايف

1- مديريت وكنترل پايگاه اطلاع رساني اداره كل .
2- مديريت و سازماندهي سيستم تلفن گوياي اداره كل .
3- ساماندهي وبرگزاري جلسات ملاقات مردمي مدير كل .
4- تهيه وتدوين برنامه سالانه اطلاع رساني وتبليغي اداره كل .
5- اجراي برنامه هاي خبري ،‌ تبليغاتي ، انتشاراتي و مطالعاتي اداره كل استان از طريق :
الف- تهيه و تدوين اخبار ، بيانيه ،‌ اطلاعيه ،‌ آگهي و پيامهاي اداره كل و اقدام به انعكاس آن در رسانه هاي گروهي
ب - ساماندهي برنامه‌هاي تبليغاتي و اطلاع‌رساني و چاپ وتهيه اقلام تبليغاتي.
 ج- انتشار نشريات اداري و موردي در اداره كل ،‌ تهيه فيلم ،‌ اسلايد و عكس از فعاليتهاي اداره كل .
د- افكار سنجي در سطح استان به منظور آشنائي با افكار و عقايد آحاد مردم در خصوص نحوه عملكرد اداره‌كل.
6- رسيدگي و پاسخگوئي به نامه هاي مردمي .
7-  برنامه ريزي و همكاري در جهت برگزاري كنفرانسها ، سمينارها ، نمايشگاههاي فني و تخصصي ،‌ جشنواره‌ها ،‌ مصاحبه ها و بازديدهاي استاني در رابطه با وظائف اداره كل .
8- برنامه ريزي و تشكيل ستادهاي ويژه برگزاري مراسم و مناسبتهاي ملي و مذهبي در اداره كل .
9-  اداره امور كتابخانه اداره كل و تجهيز آن .
10-  عضويت و شركت فعال در شوراها ، مجامع و ستادهاي هماهنگي مرتبط با روابط عمومي .
11-  تدوين و اجراي برنامه هاي فرهنگي ويژه كاركنان اداره كل .
12- هماهنگي و برقراري ارتباط مستمر و مستقيم با مركز ارتباطات و اطلاع رساني ستاد وزارت متبوع.

تلفن مستقیم: 05832297476

داخلی رئیس:  480

داخلی کارشناس: 414

آقای سید داود دانشمند

رئیس اداره ارتباطات و اطلاع رسانی

 

خانم رضاپور

کارشناس اداره ارتباطات و اطلاع رسانی

 

خانم مقصودزاده

کارشناس اداره ارتباطات و اطلاع رسانی