ﺳﻪشنبه، 12 مرداد 1400

En |

قوانین و مقررات معاونت مهندسی و ساخت

 عنوانحجم 
آيين نامه طرح هندسي راه هاي ايران (نشريه شماره 415)15.03 MBدانلود
ماده 5 قانون خدمات كشوري ( فضاي اداري) و اصلاحيه كارگروه ساماندهي فضاي اداري354.12 KBدانلود
فهارس بها و شاخص های تعدیل سال 139914.40 MBدانلود
فهارس بها و شاخص های تعدیل سال 139812.21 MBدانلود
فهارس بها و شاخص های تعدیل سال 139710.35 MBدانلود
فهارس بها و شاخص های تعدیل سال 13969.77 MBدانلود
شرایط عمومی پیمان2.73 MBدانلود
دستورالعمل نحوه رسیدگي به تخلفات انتظامي پیمانکاران620.02 KBدانلود
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران، سال 13995.31 MBدانلود
دستورالعمل رسیدگی به عملکرد حرفه اي مشاوران895.27 KBدانلود
دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت3.96 MBدانلود
تعرفه خدمات نقشه برداري1.96 MBدانلود
انعقاد پیمان بر اساس فهرست بهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن1.97 MBدانلود
انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی بصورت سرجمع1.34 MBدانلود
اصلاحیه دستورالعمل ارزيابي كيفيت و مشخصات فنی عملیات اجرا شده2.66 MBدانلود
ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 13991.40 MBدانلود
آیین نامه روش کار شورای فنی استان180.73 KBدانلود
آیین نامه روسازی آسفالتی راههای ایران(نشریه234)6.80 MBدانلود
مشخصات فنی عمومی راه(نشریه 101)10.71 MBدانلود
نشريه شماره 1 -292 نقشه هاي همسان آبروهاي راه تا دهانه 10 متر (آبروهاي دالي شكل)2.71 MBدانلود