26 مهر 1400

En |

 


سید عبدالمجید نژادصفوی

مدیر کل راه و شهرسازی خراسان شمالی

 

جهاد سازندگی

معاون راه و ترابری استان کهکیلویه و بویر احمد

رئیس راه و ترابری کهکیلویه و بویر احمد

رئیس راه و ترابری یاسوج

مدیر کل دفتر فنی استانداری، عضور کمیسیون ماده 100 شهرداری

مدیر کل راه و ترابری کهکیلویه و بویر احمد

مجری احداث فرودگاه یاسوج

مدیر کل ژئوتکنیک(تهران)

مدیر کل هماهنگی امور استان های آزمایشگاه کشور

مشاور ورزشی آزمایشگاه فنی مکانیک خاک کشور

معاون توسعه مدیریت و منابع آزمایشگاه فنی مکانیک خاک کشور

عضو هیئت مدیره آزمایشگاه فنی مکانیک خاک کشور

هیئت مدیره باشگاه عقاب تهران

مدیر کل راه و ترابری استان سمنان

مدیر کل راه و شهرسازی استان سمنان

مدیر کل راه و شهرسازی استان کهکیلویه و بویر احمد

مشاور فنی حوزه وزارت راه و شهرسازی

 

 

مسئول دفتر : 

مصطفی آزادی طلب

وحید صهبائی

شماره تماس دفتر مدیرکل :

058-32297446

فاکس :

058-32297448