| 04 آذر 1399

En |

بررسی آخرین وضعیت طرح اقدام ملی مسکن از طریق ویدئو کنفرانس با حضور معاون مسکن و ساختمان وزارت متبوع سه شنبه 6 آبان ماه 99

 بررسی آخرین وضعیت طرح اقدام ملی مسکن از طریق ویدئو کنفرانس با حضور معاون مسکن و ساختمان وزارت متبوع سه شنبه 6 آبان ماه 99

این جلسه با هدف بررسی آخرین وضعیت طرح اقدام ملی مسکن در کشور از طریق ویدئو کنفرانس با حضور دکتر محمودزاده ، معاون مسکن و ساختمان وزارت متبوع و کلیه ادارات کل راه و شهرسازی استانها در حال برگزاری است .
ﺳﻪشنبه، 06 آبان 1399 | امتیاز: Article Rating
در این جلسه مهندس نژادصفوی ، مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی ، مهندس محمدی ، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ، آقای ناصری ، مدیرعامل بانک مسکن استان و مهندس فخرانی ، معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان حضور داشتند .
تصاویر
  • بررسی آخرین وضعیت طرح اقدام ملی مسکن از طریق ویدئو کنفرانس با حضور معاون مسکن و ساختمان وزارت متبوع سه شنبه 6 آبان ماه 99
  • بررسی آخرین وضعیت طرح اقدام ملی مسکن از طریق ویدئو کنفرانس با حضور معاون مسکن و ساختمان وزارت متبوع سه شنبه 6 آبان ماه 99
  • بررسی آخرین وضعیت طرح اقدام ملی مسکن از طریق ویدئو کنفرانس با حضور معاون مسکن و ساختمان وزارت متبوع سه شنبه 6 آبان ماه 99
  • بررسی آخرین وضعیت طرح اقدام ملی مسکن از طریق ویدئو کنفرانس با حضور معاون مسکن و ساختمان وزارت متبوع سه شنبه 6 آبان ماه 99
  • بررسی آخرین وضعیت طرح اقدام ملی مسکن از طریق ویدئو کنفرانس با حضور معاون مسکن و ساختمان وزارت متبوع سه شنبه 6 آبان ماه 99
  • بررسی آخرین وضعیت طرح اقدام ملی مسکن از طریق ویدئو کنفرانس با حضور معاون مسکن و ساختمان وزارت متبوع سه شنبه 6 آبان ماه 99
  • بررسی آخرین وضعیت طرح اقدام ملی مسکن از طریق ویدئو کنفرانس با حضور معاون مسکن و ساختمان وزارت متبوع سه شنبه 6 آبان ماه 99
  • بررسی آخرین وضعیت طرح اقدام ملی مسکن از طریق ویدئو کنفرانس با حضور معاون مسکن و ساختمان وزارت متبوع سه شنبه 6 آبان ماه 99
ثبت امتیاز
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجو

برچسب ها