| 17 اردیبهشت 1400

En |

بررسی مسائل و مشکلات شهرک الغدیر با حضور دادستان بجنورد ، مدیرکل راه و شهرسازی استان ، فرمانده سپاه بجنورد ، شهردار بجنورد و دیگر مدیران مربوطه شنبه 22 شهریور 99

 بررسی مسائل و مشکلات شهرک الغدیر با حضور دادستان بجنورد ، مدیرکل راه و شهرسازی استان ، فرمانده سپاه بجنورد ، شهردار بجنورد و دیگر مدیران مربوطه شنبه 22 شهریور 99

یکشنبه، 23 شهریور 1399 | امتیاز: Article Rating

این جلسه شب گذشته 22 شهریور 99 با هدف پیگیری و بررسی مشکلات ساکنین شهرک الغدیر بجنورد در محل مسجد این شهرک با حضور دادستان مرکز استان ، مدیرکل راه و شهرسازی استان ، فرمانده سپاه بجنورد ، شهردار بجنورد و دیگر مدیران مربوطه  و ساکنین منطقه برگزار شد .

تصاویر
 • بررسی مسائل و مشکلات شهرک الغدیر با حضور دادستان بجنورد ، مدیرکل راه و شهرسازی استان ، فرمانده سپاه بجنورد ، شهردار بجنورد و دیگر مدیران مربوطه شنبه 22 شهریور 99
 • بررسی مسائل و مشکلات شهرک الغدیر با حضور دادستان بجنورد ، مدیرکل راه و شهرسازی استان ، فرمانده سپاه بجنورد ، شهردار بجنورد و دیگر مدیران مربوطه شنبه 22 شهریور 99
 • بررسی مسائل و مشکلات شهرک الغدیر با حضور دادستان بجنورد ، مدیرکل راه و شهرسازی استان ، فرمانده سپاه بجنورد ، شهردار بجنورد و دیگر مدیران مربوطه شنبه 22 شهریور 99
 • بررسی مسائل و مشکلات شهرک الغدیر با حضور دادستان بجنورد ، مدیرکل راه و شهرسازی استان ، فرمانده سپاه بجنورد ، شهردار بجنورد و دیگر مدیران مربوطه شنبه 22 شهریور 99
 • بررسی مسائل و مشکلات شهرک الغدیر با حضور دادستان بجنورد ، مدیرکل راه و شهرسازی استان ، فرمانده سپاه بجنورد ، شهردار بجنورد و دیگر مدیران مربوطه شنبه 22 شهریور 99
 • بررسی مسائل و مشکلات شهرک الغدیر با حضور دادستان بجنورد ، مدیرکل راه و شهرسازی استان ، فرمانده سپاه بجنورد ، شهردار بجنورد و دیگر مدیران مربوطه شنبه 22 شهریور 99
 • بررسی مسائل و مشکلات شهرک الغدیر با حضور دادستان بجنورد ، مدیرکل راه و شهرسازی استان ، فرمانده سپاه بجنورد ، شهردار بجنورد و دیگر مدیران مربوطه شنبه 22 شهریور 99
 • بررسی مسائل و مشکلات شهرک الغدیر با حضور دادستان بجنورد ، مدیرکل راه و شهرسازی استان ، فرمانده سپاه بجنورد ، شهردار بجنورد و دیگر مدیران مربوطه شنبه 22 شهریور 99
 • بررسی مسائل و مشکلات شهرک الغدیر با حضور دادستان بجنورد ، مدیرکل راه و شهرسازی استان ، فرمانده سپاه بجنورد ، شهردار بجنورد و دیگر مدیران مربوطه شنبه 22 شهریور 99
 • بررسی مسائل و مشکلات شهرک الغدیر با حضور دادستان بجنورد ، مدیرکل راه و شهرسازی استان ، فرمانده سپاه بجنورد ، شهردار بجنورد و دیگر مدیران مربوطه شنبه 22 شهریور 99
 • بررسی مسائل و مشکلات شهرک الغدیر با حضور دادستان بجنورد ، مدیرکل راه و شهرسازی استان ، فرمانده سپاه بجنورد ، شهردار بجنورد و دیگر مدیران مربوطه شنبه 22 شهریور 99
 • بررسی مسائل و مشکلات شهرک الغدیر با حضور دادستان بجنورد ، مدیرکل راه و شهرسازی استان ، فرمانده سپاه بجنورد ، شهردار بجنورد و دیگر مدیران مربوطه شنبه 22 شهریور 99
ثبت امتیاز
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجو

برچسب ها