| 17 اردیبهشت 1400

En |

برگزاری دومین جلسه تیم وب اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی با حضور کلیه اعضای تیم وب روز پنجشنبه 29 آبان ماه 99

 برگزاری دومین جلسه تیم وب اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی با حضور کلیه اعضای تیم وب روز پنجشنبه 29 آبان ماه 99

دومین جلسه تیم وب با حضور اعضا روز پنجشنبه 29 آبان ماه 99 در محل سالن جلسات اداره کل راه و شهرسازی استان برگزار شد.
پنجشنبه، 29 آبان 1399 | امتیاز: Article Rating
این جلسه با هدف بروز رسانی سایت اداره کل راه و شهرسازی برگزار و هریک از اعضا پیشنهادی در خصوص بهتر شدن سایت ارائه نمودند .
تصاویر
  • برگزاری دومین جلسه تیم وب اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی با حضور کلیه اعضای تیم وب روز پنجشنبه 29 آبان ماه 99
  • برگزاری دومین جلسه تیم وب اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی با حضور کلیه اعضای تیم وب روز پنجشنبه 29 آبان ماه 99
  • برگزاری دومین جلسه تیم وب اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی با حضور کلیه اعضای تیم وب روز پنجشنبه 29 آبان ماه 99
  • برگزاری دومین جلسه تیم وب اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی با حضور کلیه اعضای تیم وب روز پنجشنبه 29 آبان ماه 99
  • برگزاری دومین جلسه تیم وب اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی با حضور کلیه اعضای تیم وب روز پنجشنبه 29 آبان ماه 99
  • برگزاری دومین جلسه تیم وب اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی با حضور کلیه اعضای تیم وب روز پنجشنبه 29 آبان ماه 99
  • برگزاری دومین جلسه تیم وب اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی با حضور کلیه اعضای تیم وب روز پنجشنبه 29 آبان ماه 99
ثبت امتیاز
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجو

برچسب ها