| 04 آبان 1399

En |

تقدیر از مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی در خصوص توسعه و ترویج اقامه نماز در سال 98

 تقدیر از مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی در خصوص توسعه و ترویج اقامه نماز در سال 98

ﺳﻪشنبه، 01 مهر 1399 | امتیاز: Article Rating

براساس رای هیأت ارزیابی و داوری عملکرد دستگاه های اجرایی استان در موضوع توسعه و ترویج اقامه نماز در سال 98 ، اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی حائز رتبه شایسته تقدیر ویژه شد .

تصاویر
  • تقدیر از مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی در خصوص توسعه و ترویج اقامه نماز در سال 98
  • تقدیر از مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی در خصوص توسعه و ترویج اقامه نماز در سال 98
  • تقدیر از مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی در خصوص توسعه و ترویج اقامه نماز در سال 98
  • تقدیر از مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی در خصوص توسعه و ترویج اقامه نماز در سال 98
  • تقدیر از مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی در خصوص توسعه و ترویج اقامه نماز در سال 98
  • تقدیر از مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی در خصوص توسعه و ترویج اقامه نماز در سال 98
  • تقدیر از مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی در خصوص توسعه و ترویج اقامه نماز در سال 98
  • تقدیر از مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی در خصوص توسعه و ترویج اقامه نماز در سال 98
  • تقدیر از مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی در خصوص توسعه و ترویج اقامه نماز در سال 98
ثبت امتیاز
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجو

برچسب ها