| 17 اردیبهشت 1400

En |

جلسه در خصوص بررسی موارد و مشکلات پروژه های مرتبط با شرکت توزیع برق استان با حضور سید عبدالمجید نژادصفوی ، مدیرکل راه و شهرسازی استان و مهندس صبوری ، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان پنجشنبه 20 شهریور 99

 جلسه در خصوص بررسی موارد و مشکلات پروژه های مرتبط با شرکت توزیع برق استان با حضور سید عبدالمجید نژادصفوی ، مدیرکل راه و شهرسازی استان و مهندس صبوری ، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان پنجشنبه 20 شهریور 99

پنجشنبه، 20 شهریور 1399 | امتیاز: Article Rating
 

در این جلسه بیشتر در خصوص پیگیری پروژه هایی که تیرهای برق مانع روند اجرای پروژه بود بحث و تبادل نظر صورت گرفت و این پروژه ها مربوط به بحث بازآفرینی ، محور ارکان ، مسکن های مهر در سطح استان ، بلوار کنار فرودگاه که راه دسترسی اداره کل هواشناسی فرودگاهی است امروز با حضور سید عبدالمجید نژادصفوی ، مدیرکل راه و شهرسازی استان و مهندس صبوری ، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان و معاونین هر دو دستگاه امروز پنجشنبه مورخ 20 شهریور 99 در محل شرکت توزیع نیروی برق استان برگزار شد .

تصاویر
  • جلسه در خصوص بررسی موارد و مشکلات پروژه های مرتبط با شرکت توزیع برق استان با حضور سید عبدالمجید نژادصفوی ، مدیرکل راه و شهرسازی استان و مهندس صبوری ، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان پنجشنبه 20 شهریور 99
  • جلسه در خصوص بررسی موارد و مشکلات پروژه های مرتبط با شرکت توزیع برق استان با حضور سید عبدالمجید نژادصفوی ، مدیرکل راه و شهرسازی استان و مهندس صبوری ، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان پنجشنبه 20 شهریور 99
  • جلسه در خصوص بررسی موارد و مشکلات پروژه های مرتبط با شرکت توزیع برق استان با حضور سید عبدالمجید نژادصفوی ، مدیرکل راه و شهرسازی استان و مهندس صبوری ، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان پنجشنبه 20 شهریور 99
  • جلسه در خصوص بررسی موارد و مشکلات پروژه های مرتبط با شرکت توزیع برق استان با حضور سید عبدالمجید نژادصفوی ، مدیرکل راه و شهرسازی استان و مهندس صبوری ، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان پنجشنبه 20 شهریور 99
  • جلسه در خصوص بررسی موارد و مشکلات پروژه های مرتبط با شرکت توزیع برق استان با حضور سید عبدالمجید نژادصفوی ، مدیرکل راه و شهرسازی استان و مهندس صبوری ، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان پنجشنبه 20 شهریور 99
  • جلسه در خصوص بررسی موارد و مشکلات پروژه های مرتبط با شرکت توزیع برق استان با حضور سید عبدالمجید نژادصفوی ، مدیرکل راه و شهرسازی استان و مهندس صبوری ، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان پنجشنبه 20 شهریور 99
ثبت امتیاز
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجو

برچسب ها