| 17 اردیبهشت 1400

En |

جلسه هماهنگی هفته دفاع مقدس با حضور مهندس نژادصفوی ، مدیرکل راه و شهرسازی استان شنبه 22 شهریور 99

 جلسه هماهنگی هفته دفاع مقدس با حضور مهندس نژادصفوی ، مدیرکل راه و شهرسازی استان شنبه 22 شهریور 99

شنبه، 22 شهریور 1399 | امتیاز: Article Rating

این جلسه با هدف برگزاری هرچه بهتر هفته دفاع مقدس در اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی و با حضور کلیه اعضای مرتبط با موضوع جلسه امروزشنبه 22 شهریور 99 برگزار شد .

تصاویر
 • جلسه هماهنگی هفته دفاع مقدس با حضور مهندس نژادصفوی ، مدیرکل راه و شهرسازی استان شنبه 22 شهریور 99
 • جلسه هماهنگی هفته دفاع مقدس با حضور مهندس نژادصفوی ، مدیرکل راه و شهرسازی استان شنبه 22 شهریور 99
 • جلسه هماهنگی هفته دفاع مقدس با حضور مهندس نژادصفوی ، مدیرکل راه و شهرسازی استان شنبه 22 شهریور 99
 • جلسه هماهنگی هفته دفاع مقدس با حضور مهندس نژادصفوی ، مدیرکل راه و شهرسازی استان شنبه 22 شهریور 99
 • جلسه هماهنگی هفته دفاع مقدس با حضور مهندس نژادصفوی ، مدیرکل راه و شهرسازی استان شنبه 22 شهریور 99
 • جلسه هماهنگی هفته دفاع مقدس با حضور مهندس نژادصفوی ، مدیرکل راه و شهرسازی استان شنبه 22 شهریور 99
 • جلسه هماهنگی هفته دفاع مقدس با حضور مهندس نژادصفوی ، مدیرکل راه و شهرسازی استان شنبه 22 شهریور 99
 • جلسه هماهنگی هفته دفاع مقدس با حضور مهندس نژادصفوی ، مدیرکل راه و شهرسازی استان شنبه 22 شهریور 99
 • جلسه هماهنگی هفته دفاع مقدس با حضور مهندس نژادصفوی ، مدیرکل راه و شهرسازی استان شنبه 22 شهریور 99
 • جلسه هماهنگی هفته دفاع مقدس با حضور مهندس نژادصفوی ، مدیرکل راه و شهرسازی استان شنبه 22 شهریور 99
 • جلسه هماهنگی هفته دفاع مقدس با حضور مهندس نژادصفوی ، مدیرکل راه و شهرسازی استان شنبه 22 شهریور 99
ثبت امتیاز
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجو

برچسب ها