| 04 آبان 1399

En |

جلسه هیأت عامل با حضور مهندس نژاد صفوی، مدیرکل راه و شهرسازی استان، معاون مسکن و ساختمان، معاون املاک و حقوقی، معاون شهرسازی و معماری، روسای ادارات مرتبط روز سه شنبه 1 مهر ماه 99

 جلسه هیأت عامل با حضور مهندس نژاد صفوی، مدیرکل راه و شهرسازی استان، معاون مسکن و ساختمان، معاون املاک و حقوقی، معاون شهرسازی و معماری، روسای ادارات مرتبط روز سه شنبه 1 مهر ماه 99

ﺳﻪشنبه، 01 مهر 1399 | امتیاز: Article Rating

جلسه هیأت عامل با حضور مهندس نژاد صفوی، مدیرکل راه و شهرسازی استان، معاون مسکن و ساختمان، معاون املاک و حقوقی، معاون شهرسازی و معماری، روسای ادارات مرتبط روز سه شنبه 1 مهر ماه 99 در محل اداره کل راه و شهرسازی استان برگزار شد.

تصاویر
  • جلسه هیأت عامل با حضور مهندس نژاد صفوی، مدیرکل راه و شهرسازی استان، معاون مسکن و ساختمان، معاون املاک و حقوقی، معاون شهرسازی و معماری، روسای ادارات مرتبط روز سه شنبه 1 مهر ماه 99
  • جلسه هیأت عامل با حضور مهندس نژاد صفوی، مدیرکل راه و شهرسازی استان، معاون مسکن و ساختمان، معاون املاک و حقوقی، معاون شهرسازی و معماری، روسای ادارات مرتبط روز سه شنبه 1 مهر ماه 99
  • جلسه هیأت عامل با حضور مهندس نژاد صفوی، مدیرکل راه و شهرسازی استان، معاون مسکن و ساختمان، معاون املاک و حقوقی، معاون شهرسازی و معماری، روسای ادارات مرتبط روز سه شنبه 1 مهر ماه 99
  • جلسه هیأت عامل با حضور مهندس نژاد صفوی، مدیرکل راه و شهرسازی استان، معاون مسکن و ساختمان، معاون املاک و حقوقی، معاون شهرسازی و معماری، روسای ادارات مرتبط روز سه شنبه 1 مهر ماه 99
  • جلسه هیأت عامل با حضور مهندس نژاد صفوی، مدیرکل راه و شهرسازی استان، معاون مسکن و ساختمان، معاون املاک و حقوقی، معاون شهرسازی و معماری، روسای ادارات مرتبط روز سه شنبه 1 مهر ماه 99
  • جلسه هیأت عامل با حضور مهندس نژاد صفوی، مدیرکل راه و شهرسازی استان، معاون مسکن و ساختمان، معاون املاک و حقوقی، معاون شهرسازی و معماری، روسای ادارات مرتبط روز سه شنبه 1 مهر ماه 99
ثبت امتیاز
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجو

برچسب ها