| 17 اردیبهشت 1400

En |

جلسه ویدئو کنفرانس در خصوص طرح اقدام ملی با حضور وزیر راه و شهرسازی، سید عبدالمجید نژاد صفوی، مدیر کل راه و شهرسازی استان، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان راه و شهرسازی و مدیرت شعب بانک مسکن روز یکشنبه 23 شهریور 99

 جلسه ویدئو کنفرانس در خصوص طرح اقدام ملی با حضور وزیر راه و شهرسازی، سید عبدالمجید نژاد صفوی، مدیر کل راه و شهرسازی استان، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان راه و شهرسازی و مدیرت شعب بانک مسکن روز یکشنبه 23 شهریور 99

یکشنبه، 23 شهریور 1399 | امتیاز: Article Rating

جلسه ویدئو کنفرانس در خصوص طرح اقدام ملی با حضور مهندس اسلامی ، وزیر راه و شهرسازی، معاونین وزارت متبوع ، سید عبدالمجید نژاد صفوی، مدیر کل راه و شهرسازی استان، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان راه و شهرسازی و مدیرت شعب بانک مسکن ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان روز یکشنبه 23 شهریور 99 در اداره کل راه و شهرسازی استان برگزار شد.

تصاویر
  • جلسه ویدئو کنفرانس در خصوص طرح اقدام ملی با حضور وزیر راه و شهرسازی، سید عبدالمجید نژاد صفوی، مدیر کل راه و شهرسازی استان، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان راه و شهرسازی و مدیرت شعب بانک مسکن روز یکشنبه 23 شهریور 99
  • جلسه ویدئو کنفرانس در خصوص طرح اقدام ملی با حضور وزیر راه و شهرسازی، سید عبدالمجید نژاد صفوی، مدیر کل راه و شهرسازی استان، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان راه و شهرسازی و مدیرت شعب بانک مسکن روز یکشنبه 23 شهریور 99
  • جلسه ویدئو کنفرانس در خصوص طرح اقدام ملی با حضور وزیر راه و شهرسازی، سید عبدالمجید نژاد صفوی، مدیر کل راه و شهرسازی استان، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان راه و شهرسازی و مدیرت شعب بانک مسکن روز یکشنبه 23 شهریور 99
  • جلسه ویدئو کنفرانس در خصوص طرح اقدام ملی با حضور وزیر راه و شهرسازی، سید عبدالمجید نژاد صفوی، مدیر کل راه و شهرسازی استان، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان راه و شهرسازی و مدیرت شعب بانک مسکن روز یکشنبه 23 شهریور 99
  • جلسه ویدئو کنفرانس در خصوص طرح اقدام ملی با حضور وزیر راه و شهرسازی، سید عبدالمجید نژاد صفوی، مدیر کل راه و شهرسازی استان، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان راه و شهرسازی و مدیرت شعب بانک مسکن روز یکشنبه 23 شهریور 99
  • جلسه ویدئو کنفرانس در خصوص طرح اقدام ملی با حضور وزیر راه و شهرسازی، سید عبدالمجید نژاد صفوی، مدیر کل راه و شهرسازی استان، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان راه و شهرسازی و مدیرت شعب بانک مسکن روز یکشنبه 23 شهریور 99
  • جلسه ویدئو کنفرانس در خصوص طرح اقدام ملی با حضور وزیر راه و شهرسازی، سید عبدالمجید نژاد صفوی، مدیر کل راه و شهرسازی استان، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان راه و شهرسازی و مدیرت شعب بانک مسکن روز یکشنبه 23 شهریور 99
  • جلسه ویدئو کنفرانس در خصوص طرح اقدام ملی با حضور وزیر راه و شهرسازی، سید عبدالمجید نژاد صفوی، مدیر کل راه و شهرسازی استان، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان راه و شهرسازی و مدیرت شعب بانک مسکن روز یکشنبه 23 شهریور 99
ثبت امتیاز
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجو

برچسب ها