26 مهر 1400

En |

خبرنامه
بازدید میدانی مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی از پروژه پل اسطرخی شیروان و راه روستایی قتبر باغی به گسک
دوشنبه 14 مهرماه 1399 - در راستای پیگیری اقدامات زیرساختی، مدیر کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی از عملیات ساخت پل اسطرخی در محدوده روستای اسطرخی و همچنین احداث و آسفالت راه روستایی محور قنبر باغی به گسک شهرستان اسفراین بخش صفی آباد بازدید کرد.
دوشنبه، 14 مهر 1399 - 18:38

جستجو

برچسب ها