| 17 اردیبهشت 1400

En |

دیدار سید عبدالمجید نژادصفوی ، مدیرکل راه و شهرسازی استان به همراه معاونین با سید عابس حسینی ، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و معاونین برگزار شد روز دوشنبه 24 شهریور 99

 دیدار سید عبدالمجید نژادصفوی ، مدیرکل راه و شهرسازی استان به همراه معاونین با سید عابس حسینی ، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و معاونین برگزار شد روز دوشنبه 24 شهریور 99

دوشنبه، 24 شهریور 1399 | امتیاز: Article Rating

این دیدار با هدف خانه دار کردن خانواده محترم شهدا ، ایثارگران ، جانبازان و آزادگان در محل اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان برگزار شد .

به گزارش اداره ارتیاطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی خراسان شمالی ، در این جلسه معاونین هر دو اداره کل حضور داشتند و نحوه چگونگی خانه دار کردن این قشر عزیز به صورت تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیشنهاداتی نیز از سوی مدیرکل راه و شهرسازی استان مطرح شد .

تصاویر
 • دیدار سید عبدالمجید نژادصفوی ، مدیرکل راه و شهرسازی استان به همراه معاونین با سید عابس حسینی ، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و معاونین برگزار شد روز دوشنبه 24 شهریور 99
 • دیدار سید عبدالمجید نژادصفوی ، مدیرکل راه و شهرسازی استان به همراه معاونین با سید عابس حسینی ، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و معاونین برگزار شد روز دوشنبه 24 شهریور 99
 • دیدار سید عبدالمجید نژادصفوی ، مدیرکل راه و شهرسازی استان به همراه معاونین با سید عابس حسینی ، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و معاونین برگزار شد روز دوشنبه 24 شهریور 99
 • دیدار سید عبدالمجید نژادصفوی ، مدیرکل راه و شهرسازی استان به همراه معاونین با سید عابس حسینی ، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و معاونین برگزار شد روز دوشنبه 24 شهریور 99
 • دیدار سید عبدالمجید نژادصفوی ، مدیرکل راه و شهرسازی استان به همراه معاونین با سید عابس حسینی ، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و معاونین برگزار شد روز دوشنبه 24 شهریور 99
 • دیدار سید عبدالمجید نژادصفوی ، مدیرکل راه و شهرسازی استان به همراه معاونین با سید عابس حسینی ، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و معاونین برگزار شد روز دوشنبه 24 شهریور 99
 • دیدار سید عبدالمجید نژادصفوی ، مدیرکل راه و شهرسازی استان به همراه معاونین با سید عابس حسینی ، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و معاونین برگزار شد روز دوشنبه 24 شهریور 99
 • دیدار سید عبدالمجید نژادصفوی ، مدیرکل راه و شهرسازی استان به همراه معاونین با سید عابس حسینی ، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و معاونین برگزار شد روز دوشنبه 24 شهریور 99
 • دیدار سید عبدالمجید نژادصفوی ، مدیرکل راه و شهرسازی استان به همراه معاونین با سید عابس حسینی ، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و معاونین برگزار شد روز دوشنبه 24 شهریور 99
 • دیدار سید عبدالمجید نژادصفوی ، مدیرکل راه و شهرسازی استان به همراه معاونین با سید عابس حسینی ، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و معاونین برگزار شد روز دوشنبه 24 شهریور 99
 • دیدار سید عبدالمجید نژادصفوی ، مدیرکل راه و شهرسازی استان به همراه معاونین با سید عابس حسینی ، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و معاونین برگزار شد روز دوشنبه 24 شهریور 99
 • دیدار سید عبدالمجید نژادصفوی ، مدیرکل راه و شهرسازی استان به همراه معاونین با سید عابس حسینی ، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و معاونین برگزار شد روز دوشنبه 24 شهریور 99
 • دیدار سید عبدالمجید نژادصفوی ، مدیرکل راه و شهرسازی استان به همراه معاونین با سید عابس حسینی ، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و معاونین برگزار شد روز دوشنبه 24 شهریور 99
 • دیدار سید عبدالمجید نژادصفوی ، مدیرکل راه و شهرسازی استان به همراه معاونین با سید عابس حسینی ، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و معاونین برگزار شد روز دوشنبه 24 شهریور 99
ثبت امتیاز
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجو

برچسب ها