| 17 اردیبهشت 1400

En |

نشست دکتر بیجندی، مدیر کل هواشناسی استان با مهندس نژاد صفوی، مدیر کل راه و شهرسازی استان در خصوص بررسی زمین جهت احداث اداره در شهرستانها روز پنجشنبه 20 شهریور ماه 99

 نشست دکتر بیجندی، مدیر کل هواشناسی استان با مهندس نژاد صفوی، مدیر کل راه و شهرسازی استان در خصوص بررسی زمین جهت احداث اداره در شهرستانها روز پنجشنبه 20 شهریور ماه 99

پنجشنبه، 20 شهریور 1399 | امتیاز: Article Rating

نشست دکتر بیجندی، مدیر کل هواشناسی استان با مهندس نژاد صفوی، مدیر کل راه و شهرسازی استان در خصوص بررسی زمین جهت احداث اداره در شهرستانها روز پنجشنبه 20 شهریور ماه 99 در محل اداره کل راه و شهرسازی استان برگزار شد.

تصاویر
  • نشست دکتر بیجندی، مدیر کل هواشناسی استان با مهندس نژاد صفوی، مدیر کل راه و شهرسازی استان در خصوص بررسی زمین جهت احداث اداره در شهرستانها روز پنجشنبه 20 شهریور ماه 99
  • نشست دکتر بیجندی، مدیر کل هواشناسی استان با مهندس نژاد صفوی، مدیر کل راه و شهرسازی استان در خصوص بررسی زمین جهت احداث اداره در شهرستانها روز پنجشنبه 20 شهریور ماه 99
  • نشست دکتر بیجندی، مدیر کل هواشناسی استان با مهندس نژاد صفوی، مدیر کل راه و شهرسازی استان در خصوص بررسی زمین جهت احداث اداره در شهرستانها روز پنجشنبه 20 شهریور ماه 99
  • نشست دکتر بیجندی، مدیر کل هواشناسی استان با مهندس نژاد صفوی، مدیر کل راه و شهرسازی استان در خصوص بررسی زمین جهت احداث اداره در شهرستانها روز پنجشنبه 20 شهریور ماه 99
  • نشست دکتر بیجندی، مدیر کل هواشناسی استان با مهندس نژاد صفوی، مدیر کل راه و شهرسازی استان در خصوص بررسی زمین جهت احداث اداره در شهرستانها روز پنجشنبه 20 شهریور ماه 99
  • نشست دکتر بیجندی، مدیر کل هواشناسی استان با مهندس نژاد صفوی، مدیر کل راه و شهرسازی استان در خصوص بررسی زمین جهت احداث اداره در شهرستانها روز پنجشنبه 20 شهریور ماه 99
  • نشست دکتر بیجندی، مدیر کل هواشناسی استان با مهندس نژاد صفوی، مدیر کل راه و شهرسازی استان در خصوص بررسی زمین جهت احداث اداره در شهرستانها روز پنجشنبه 20 شهریور ماه 99
ثبت امتیاز
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجو

برچسب ها