| 04 تیر 1400

En |

جلسه تعیین تکلیف موضوع کنترل و انحراف سیلاب ضلع شمالی شهر بجنورد ( علی الخصوص گلستان شهر) و سایت مسکن مهر دکتر حسابی اسفراین

 جلسه تعیین تکلیف موضوع کنترل و انحراف سیلاب ضلع شمالی شهر بجنورد ( علی الخصوص گلستان شهر) و سایت مسکن مهر دکتر حسابی اسفراین

چهارشنبه، 19 خرداد 1400 | امتیاز: Article Rating
صبح امروز چهارشنبه 19 خرداد 1400 جلسه تعیین تکلیف موضوع کنترل و انحراف سیلاب ضلع شمالی شهر بجنورد ( علی الخصوص گلستان شهر) و سایت مسکن مهر دکتر حسابی اسفراین با حضور مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان، معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان، معاون معماری و شهرسازی راه و شهرسازی استان، رؤسا و کارشناسان مرتبط در محل سالن جلسات اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی برگزار شد.
تصاویر
 • جلسه تعیین تکلیف موضوع کنترل و انحراف سیلاب ضلع شمالی شهر بجنورد ( علی الخصوص گلستان شهر) و سایت مسکن مهر دکتر حسابی اسفراین
 • جلسه تعیین تکلیف موضوع کنترل و انحراف سیلاب ضلع شمالی شهر بجنورد ( علی الخصوص گلستان شهر) و سایت مسکن مهر دکتر حسابی اسفراین
 • جلسه تعیین تکلیف موضوع کنترل و انحراف سیلاب ضلع شمالی شهر بجنورد ( علی الخصوص گلستان شهر) و سایت مسکن مهر دکتر حسابی اسفراین
 • جلسه تعیین تکلیف موضوع کنترل و انحراف سیلاب ضلع شمالی شهر بجنورد ( علی الخصوص گلستان شهر) و سایت مسکن مهر دکتر حسابی اسفراین
 • جلسه تعیین تکلیف موضوع کنترل و انحراف سیلاب ضلع شمالی شهر بجنورد ( علی الخصوص گلستان شهر) و سایت مسکن مهر دکتر حسابی اسفراین
 • جلسه تعیین تکلیف موضوع کنترل و انحراف سیلاب ضلع شمالی شهر بجنورد ( علی الخصوص گلستان شهر) و سایت مسکن مهر دکتر حسابی اسفراین
 • جلسه تعیین تکلیف موضوع کنترل و انحراف سیلاب ضلع شمالی شهر بجنورد ( علی الخصوص گلستان شهر) و سایت مسکن مهر دکتر حسابی اسفراین
 • جلسه تعیین تکلیف موضوع کنترل و انحراف سیلاب ضلع شمالی شهر بجنورد ( علی الخصوص گلستان شهر) و سایت مسکن مهر دکتر حسابی اسفراین
 • جلسه تعیین تکلیف موضوع کنترل و انحراف سیلاب ضلع شمالی شهر بجنورد ( علی الخصوص گلستان شهر) و سایت مسکن مهر دکتر حسابی اسفراین
 • جلسه تعیین تکلیف موضوع کنترل و انحراف سیلاب ضلع شمالی شهر بجنورد ( علی الخصوص گلستان شهر) و سایت مسکن مهر دکتر حسابی اسفراین
 • جلسه تعیین تکلیف موضوع کنترل و انحراف سیلاب ضلع شمالی شهر بجنورد ( علی الخصوص گلستان شهر) و سایت مسکن مهر دکتر حسابی اسفراین
ثبت امتیاز
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجو

برچسب ها