| 04 تیر 1400

En |

احیاء بافت فرسوده

با پیگیری های اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی صورت گرفت : جذب مازاد بر اعتبارات استانی در حوزه بازآفرینی شهری در خراسان شمالی
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت : این اداره کل توانست با پیگیری های صورت گرفته اعتبارات مازاد در حوزه بازآفرینی را از اعتبارات جذب نشده استان‌های دیگر جذب...
شنبه 15 آذر 1399

جستجو

برچسب ها