| 04 تیر 1400

En |

خبرنامه

بازدید میدانی مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی از پروژه پل اسطرخی شیروان و راه روستایی قتبر باغی به گسک
دوشنبه 14 مهرماه 1399 - در راستای پیگیری اقدامات زیرساختی، مدیر کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی از عملیات ساخت پل اسطرخی در محدوده روستای اسطرخی و همچنین اح...
دوشنبه 14 مهر 1399

جستجو

برچسب ها