| 04 تیر 1400

En |

مسکن

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی خبر داد : ثبت نام هشت هزار و 80 نفر در طرح اقدام ملی مسکن در خراسان شمالی
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی از ثبت نام هشت هزار و 80 نفر در سامانه طرح اقدام ملی مسکن در خراسان شمالی خبر داد .
دوشنبه 08 دی 1399
بازدید میدانی مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی به همراه معاون مسکن و ساختمان از پروژه های مسکن گلستان شهر بجنورد 29 آبان 99
سید عبدالمجید نژادصفوی ، مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی به همراه علی فخرانی ، معاون مسکن و ساختمان اداره کل از پروژه احداث معابر پروژه 1000 واحدی عمران...
پنجشنبه 29 آبان 1399

جستجو

برچسب ها