14 فروردین 1399

En |

معرفی معاونان و روسای ادارات

جوادعمادیان فر

سمت: معاونت بازآفرینی شهری و مسکن
شماره دفتر: 05832297465
فکس: 05832297465

 

 

روزبه دادجو

سمت:  معاونت شهرسازی و معماری
شماره دفتر: 05832297443
فکس: 05832297443

 

 

 

مجتبی ایران پناه

سمت: معاونت مدیریت املاک و حقوقی
شماره دفتر: 05832297441
فکس: 05832297441

 

 

 

 

مهدی ذبیحی

سمت : سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
شماره دفتر :05832297463
فکس: 05832297463

 

                

 

 

علی علیمردانی

سمت: معاونت مهندسی و ساخت

شماره دفتر:  05832297465

فکس: 05832297465

 

 

 

 


 

زین العابدین ابراهیمی
سمت : سرپرست اداره راه و شهرسازی فاروج
شماره دفتر : 36423051
فکس: 36423051

محمد شرفی نیا
سمت: سرپرست اداره راه و شهرسازی شهرستان راز و جرگلان
شماره دفتر:32623663
فکس: 32623663

محمود رضازاده
سمت: سرپرست اداره راه و شهرسازی شهرستان شیروان
شماره دفتر:36227855
فکس:36227855

راضیه اربابی
سمت: سرپرست اداره راه و شهرسازی شهرستان جاجرم
شماره دفتر:32277005
فکس:32273731

مجید علی اکبریان
سمت: سرپرست اداره راه و شهرسازی شهرستان اسفراین
شماره دفتر: 37229396
فکس: 37242911

محمد ناصری
سمت: سرپرست اداره راه و شهرسازی شهرستان مانه و سملقان
شماره دفتر: 32922033
فکس: 3297544


اصغر شرفی
سمت: سرپرست اداره راه و شهرسازی شهرستان گرمه
شماره دفتر: 32503670
فکس: 32506424
 

اعظم کیان مهر
سمت : رییس اداره توسعه مهندسی و نظارت بر مقررات ملی و کیفیت ساختمان
شماره تماس:05832297464
داخلی: 203

شعیب آقاجانی
سمت: کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد و رسیدگی به حقوق شهروندان
شماره تماس : 32297445 (058)
داخلی: 194

مهدی بهزادفر
سمت: سرپرست اداره املاک و بانک زمین و حفاظت از اراضی
شماره تماس : 32297445 (058)
داخلی: 212

آزاده شاددل
سمت: رییس اداره امور مالی و ذیحسابی
شماره تماس : 32297445 (058)
داخلی: 307مهدی خورشاهی فروتقه
سمت: رئیس اداره برنامه ریزی ، تجهیز منابع و اقتصاد مسکن
شماره تماس : 32297445 (058)
داخلی: 204

شعیب آقاجانی
سمت: سرپرست اداره واگذاری
شماره تماس : 32297478 (058)
داخلی: 418

محمد رضادوست
سمت: رئیس اداره پیمان و رسیدگی و امور قراردادها
شماره تماس : 32210981 (058)
داخلی: 124

مهدی محمدپور
سمت: سرپرست  اداره برنامه و بودجه
شماره تماس : 32297470 (058)
داخلی:302

عیسی رحیم زاده
سمت: رئیس اداره پشتیبانی ،توسعه منابع انسانی و تحول اداری
شماره تماس : 32297445 (058)
داخلی: 213

پروین رحیمیان
سمت: رئیس اداره درآمد و هزینه های عملیاتی
شماره تماس : 32297467 (058)
داخلی: 317

مرتضی محمد پور جابر
سمت: رئیس اداره طرحهای توسعه شهری و معماری
شماره تماس : (058)
داخلی:

علی همتی
سمت: رئیس دبیرخانه کمیسیون های تخصصی مسکن و شهرسازی
شماره تماس :5 (058)
داخلی :

محمد رضا اسدی
سمت: سرپرست اداره هماهنگی ستاد بازآفرینی شهری
شماره تماس :

(058)

جعفر شریفی نژاد
سمت: رئیس اداره فنی و امور مهندسان مشاور
شماره تماس : 9 - 32210984 (058)
داخلی: 127

جواد خرمی مقدم
سمت: رئیس اداره نظارت بر ساخت راهها
شماره تماس : (058)
داخلی:

اعظم گودرزی
سمت: رئیس اداره نظارت بر طرحهای توسعه و عمران
شماره تماس : 32297445 (058)
داخلی: 110

ابراهیم محمدزاده
سمت: سرپرست اداره نظارت بر ساخت راههای فرعی و روستایی
شماره تماس : 32231410 (058)
داخلی:126

میثم قائمی
سمت: رئیس اداره هماهنگی حمل و نقل
شماره تماس :
داخلی:
 

حسین فیروزه
سمت: سرپرست اداره بررسی طرحهای مسکن مهر
شماره تماس : 32297445 (058)
داخلی:200
داود دانشمند
سمت:رئیس اداره ارتباطات و اطلاع رسانی
شماره تماس : 58 - 32297445 (058)
داخلی:480

حامد فیروزه
سمت: رئیس اداره آمار،فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا)
شماره تماس : 32297456 (058)
داخلی:413

سعید کهنسال
سمت: مسئول کارگزینی
شماره تماس : 32297445 (058)
داخلی: 304

حسین شاهسوان
سمت: مسئول دبیرخانه
شماره تماس : 32297450 (058)
داخلی:103

عباس عظیمی
سمت: سرپرست اداره امور حقوقی و دعاوی
شماره تماس : 9 - (058)
داخلی: 208