| 02 مهر 1399

En |

كمال سعادت ، تلاش در اصلاح امور مردم است

                                                                    امام علي ( ع )

منشور اخلاقي اداره كل راه و شهرسازي خراسان شمالي

 حمد و سپاس خدواند يكتا را كه توفيق مسلماني و خدمت به مردم شريف و متدين ايران اسلامي را روزي ما قرار داد

از آنجا كه مردم به عنوان صاحبان اصلي كشور و انقلاب كارفرماي ما محسوب مي شوند و نظرات و نيازهاي آنان بايد سرلوحه فعاليتها قرار گيرد ما كاركنان اداره كل راه و شهرسازي خراسان شمالي ضمن حفظ ارزشهاي جامعه و رعايت تعهد سازماني موارد ذيل را به عنوان آرمان شغلي خود مقدس مي شماريم .

- با اعتقاد به اين مهم كه خدمت به خلق والاترين عبادت است هر وظيفه مرتبط اداره كل را به عنوان يك ميثاق با خداوند محسوب و انجام وظيفه در بهترين شكل ممكن را در راستاي عمل به اين ميثاق تلقي مي نمائيم .

- كليه مديران و مسئولين اين سازمان خود را مقيد مي دانند تمهيدات لازم براي بهره گيري از نظرات و راهنمائيهاي مراجعين را برنامه ريزي نمايند .

- در ارائه خدمت به مردم بدون هيچگونه تبعيض ، تلاش مي گردد با عنايت به حقوق شهروندي خدمات جاري را با توجه به محدوديتهاي موجود در چهارچوب قوانين توزيع و هرگونه اطلاعات مورد نياز و متناسب را به متقاضيان ارائه نمائيم .

- نسبت به جامعه و حرفه خود احساس مسئوليت داشته و شان ، منزلت و جايگاه و شهرت حرفه اي خود را ارج مي نهيم .

- انجام وظايف به صورت موثر و كارآمد همراه با سرعت و منطبق با قوانين و مقررات سازماني

- خودداري از مظاهر فساد اداري نظير توصيه ، سفارش واخذ هر گونه هديه غير متعارف و وجه نقد

- توجه به صحبتها و خواسته هاي مراجعان و حداكثر تلاش در پاسخگويي و ارايه خدمت به آنها

- رعايت نظم و انضباط اداري

- پرهيز از شايعه سازي ، تهمت، غيبت، خبرچيني و هر اقدامي كه در جهت تضعيف صميميت و اعتماد كاركنان باشد.

- راز داري و خودداري از افشاء اسناد محرمانه

- استفاده از پوشش متناسب با عرف و فرهنگ جامع

- برقراري توازن و اعتدال بين زندگي شغلي و خانوادگي

 موارد مندرج در منشور اخلاقي به عنوان سند حياتي و زنده همانند سوگند نامه براي كاركنان اداره كل راه و شهرسازي تلقي مي گردد ، لذا ما كاركنان اين اداره كل در پذيرش ، عمل ترويج آن تلاش مي نمائيم .

                    

                  کمیسیون تحول اداری

                  اداره كل راه و شهرسازي خراسان شمالي