01 خرداد 1398

En | 

ششمین جلسه کمیته فنی سال 98شهر بجنورد در خراسان شمالی برگزار شد
معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت: ششمین جلسه کمیته فنی سال 98 شهر بجنورد در این استان برگزار شد.
یکشنبه 29 اردیبهشت 1398
ارائه خدمات در گلستان شهر توسط شهرداری بجنورد
سرپرست معاونت بازآفرینی شهری و مسکن راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت : شهرداری بجنورد آمادگی ارائه خدمات به همشهریان عزیز در گلستان شهر بجنورد را دارد.
شنبه 14 اردیبهشت 1398